Att skriva låttexter

Många låtskrivare beskriver själva låtskrivandet som något väldigt personligt och känslosamt. En hel del hämtar inspiration ur det verkliga livet, men liksom när det gäller den musikaliska biten kräver textförfattandet övning och struktur.

Budskap och innehåll

Det är viktigt med en bra grundtanke när man ska skriva en text. Låtens innehåll och budskap måste framgå ganska tidigt. Ibland är det texten som gör hela låten och andra gånger kan texten vara medryckande och mer lättsamt till sin karaktär. Det viktiga är att text och musik hör ihop oavsett var man börjar.

Bildspråk

Metaforer kan lyfta texten till nya nivåer och göra att många känner igen sig. Även här kan man prata om hookar, det vill säga en textfras som fastnar och som människor kommer ihåg. Den kända låten Total Eclipse of The Heart innehåller till exempel en metafor som alla kan ta till sig och förstå. Att skriva låtar handlar både om att våga bryta regler och om att leka med språket på olika sätt.

Perspektiv

Det är också viktigt att fundera över hur man berättar innehållet i texten. Är det en historia som berättas måste det framgå vem som berättar den. Sjunger man om eller till någon? Många låtskrivare målar upp en scen i sitt inre som de sedan återger i textform.

flash-blog