Låna pengar till en musikstudio

Att bygga en egen musikstudio är en dröm för de flesta musiker. En egen musikstudio gör det möjligt för dig att på ett professionellt sätt producera din egen musik, under i princip alla dygnets timmar. Problemet är oftast kostnaden, det krävs tillgång till betydande kapital för att kunna bygga en modern musikstudio med all den utrustning som behövs. Aspirerande, men okända, musiker är sällan kända för att ha välfyllda plånböcker och det är få musiker som har de ekonomiska muskler som krävs för att bygga sin egen studio.

Göra studion till en affärsidé

Ett sätt för dig att finansiera din dröm om en studio är att göra studion till en affärsidé. Genom att låta andra musiker hyra studion kommer den att generera intäkter och dessa gör det möjligt för dig att finansiera inköpen av utrustning. Detta kräver emellertid att du startar ett företag och att du driver verksamheten enligt de regler som generellt gäller för företag. Du måste till exempel bokföra alla transaktioner i verksamheten, lämna löpande skattedeklarationer samt, sist men inte minst, betala de skatter som Skatteverket beslutar om. Är du å andra sidan beredd att lägga ner tid och energi på att göra detta, har du möjlighet att såväl bygga din drömstudio som att tjäna ditt levebröd på studion.

Finansiering av studion

Även om du startar ett företag kommer du sannolikt inte att ha tillräckligt med pengar för att bygga din studio. Enkelt förklarat kommer kostnaderna före intäkterna, det vill säga att du först måste göra dina inköp och bygga din studio innan du kan hyra ut den och få några intäkter. En smidig lösning för att du ska kunna lösa detta är att ditt företag ansöker om ett företagslån för att bygga studion. Med hjälp av företagslånet kan du bygga upp din studio och därefter betala av lånet efterhand som intäkterna trillar in.

Att använda sig av företagslån är vare sig ovanligt eller specifikt för den som vill bygga en studio. I princip alla företag använder sig av företagslån, framförallt i samband med uppstarten av verksamheten då intäkterna som regel är begränsade. Vad som är viktigt är att du gör en korrekt budget så att lånebeloppet är vad du behöver, varken mer eller mindre. Lånar du för lite pengar kommer du inte att ha möjlighet att slutföra arbetet med studion och lånar du för mycket pengar kommer du att tvingas betala ränta på pengar som du inte behöver.

Vilken utrustning som behöver köpas in

Den utrustning som du behöver köpa in till din studio beror på en rad olika faktorer, som till exempel var lokalen är belägen och vilken typ av musik som studion ska vara inriktad på. Avser du att rikta in dig på musik med “riktiga” instrument behöver du en helt annan lokal och utrustning jämfört med om du fokuserar på musiker som enbart arbetar med skapande av musik i digitalt format. Fundera därför noggrant igenom din inriktning på studion innan du börjar att köpa in utrustningen. Då kan du bygga en studio som är helt anpassad till dig och dina visioner.

flash-blog